`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczn

Ogłoszenia

 

 

KOMUNIKAT BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY

 

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:

 

 1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 2. Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
 3. Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.
 4. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
 5. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.
 6. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 7. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

 

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki                                                Siedlce, dnia 24 marca 2020 r.

 

 

29. III. 2020

 V Niedziela Wielkiego Postu

Przeżywamy trudny czas epidemii koronawirusa. Jest to wyzwanie społeczne a także dla nas katolików egzamin z naszej wiary; naszego zufania Panu Bogu i Matce Najśw.

Podporządkowujemy się zarządzeniom władzy państwowej i duchownej. Tylko nasza pokora wobec zagrożenia,nasz rozsądek i dyscyplina przyniosą pomoc i ratunek w tej walce z niebezpieczeństwem, którego w wielkiej mierze możemy uniknąć. Apelujemy o modlitwę / w kościele adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15:00 /; w domu z rodziną; indywidualnie/. Księża – codziennie o godz.20:30 odmawiają w kościołach różaniec.

Niestety w dalszym ciągu możemy gromadzić się w świątyni tylko w liczbie 5 osób. Od mszy św. niedzielnej na ten czas epidemii jest dyspensa; możemy uczestniczyć we mszy św. korzystając z transmisji medialnych. Informacje ważne i bieżące są na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

 

 1. Intencje mszalne /w gablocie przed kościołem/.
 2. Echo Katolickie.
 3. Do chorych jeździmy na waszą prośbę; prosimy o telefony – umówimy się na konkretną godzinę.
 4. Wszystkie spotkania grup parafialnych – zawieszone do odwołania.
 5. W pierwszy piątek i sobotę /jeśli je obchodzimy / - na adoracji od g.15:00 do 18:00 co pół godziny udzielana komunia św.; spowiedź może być wcześniej; modlitwy piątkowe czy I soboty – odmawiamy indywidualnie.
 6. Codziennie – kościól jest otwarty od mszy św. porannej do wieczorowej /do g.18.00/.
 7. Codziennie – od godz. 15.00 do g.18.00 jest wystawiony Najśw. Sakrament i okazja do spowiedzi.  W KOŚCIELE  MOŻE BYĆ  NA MSZY ŚW. lub ADORACJI  TYLKO 5 OSÓB. Na mszę św. wchodzimy przez zakrystię; na adorację otwarte są główne drzwi; pamiętamy o dezynfekcji rąk /środki są przy obu wejściach/; poza wszelką wątpliwożcią – jeśli nie ma konieczności – pozostajemy w domu !!!. I gorąca prośba – nie dzwonimy do Policji z informacją, że dzieje się źle w kościele; my naprawdę zachowujemy dokładnie wszystkie rozporządzenia i polecenia państwowe i diecezjalne !!! .
 8. Codziennie – my – duszpasterze o godz. 20.30 odmawiamy różaniec św. w naszej świątyni a was prosimy o modlitwę w waszych domach, w waszych rodzinach o oddalenie zarazy wirusowej / taka jest intencja naszego codziennego różańca /.
 9. Jest dużo ogłoszeń związanych z zaistniałą sytuacją; są one na tablicy przed kościołem /godziny transmisji różnych nabożeństw, apele władz kościelnych, samorządowych i państwowych, informacje/. 
 10. Korzystajmy z tego trudnego czasu, by przeżywać nasze wielkopostne i nie tylko – nawrócenie. To okazja do wspólnej modlitwy, do troski o potrzebujących /szczególnie samotnych, starszych, schorowanych/; interesujmy się takimi osobami i roztropnie pomagajmy.
 11. Szczegółowe informacje na naszej parafialnej stronie internetowej.
 12. Niech Bóg zechce się zmiłować nad nami. Życzymy wszystkim Bożej łaski i mocy.