`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczn

Informacja prasowa

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY W GMINIE STARA KORNICA PRZECHODZĄ KOMPLEKSOWE REMONTY

 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji dwóch zabytkowych świątyń to główny cel projektu, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy ks. Mirosław Pietrzak.

 

Projekt zakłada rewitalizację kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy oraz kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Starych Szpakach. Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych zachęci mieszkańców i turystów do odwiedzania tych miejsc. Poprawi się także oferta kulturalna gminy, ponieważ w wyremontowanych kościołach odbywać się będą również imprezy kulturalne, m.in. obchody Dnia Niepodległości czy też festyny rodzinne i parafialne.

 

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przejdzie gruntowny remont. Renowacji poddana zostanie elewacja budynku, odnawiane będą wnętrza oraz dach kościoła. Wieża i dzwonnica również odzyskają dawny blask. Wybudowane zostaną schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Budynek zyska też nowe instalacje przeciwpożarową i antywłamaniową. Remont przejdzie również ogrodzenie.

 

Drugi zabytek, który wymagał kompleksowego remontu to kościół p.w. MB Częstochowskiej w Starych Szpakach. Dach, ściany elewacji budynku i sygnaturka poddane zostaną renowacji. Świątynia zyska również nowe posadzki, okna i drzwi zewnętrzne. Dzięki dobudowanym schodom wraz z podjazdem, osobom niepełnosprawnym łatwiej będzie dotrzeć do kościoła. Wykonane zostaną również instalacje: odgromowa, przeciwpożarowa i antywłamaniowa.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych oraz przyszłych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.